Obra traduïda

A l’italià

 

 

Il viandante alla deriva / El caminant a la deriva. Venafro: Edizioni Eva, 2014. (Edició bilingüe català-italià. Traducció de Carlos Vitale i Amerigo Iannacone)

 

 

 

 

 

Al romanès

 

 

SERILE cu poezie și prieteni [NITS amb poesia i amics]. Cluj: Editorial Limes, 2015 (antologia col·lectiva de poemes; trad. Mircea Opriță).

 

 

 

 

 

 

 

Arca, revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică (Arad), núm. 7-8-9, 2013. (sel. de poemes d’Asuntos Interiores; trad. Mircea Opriță)