Obra traduïda

Armeni

Poemes, Rodolfo del Hoyo. Edició i traducció: Areal, Hakob Simonyan (Yerevan, 2018)
Romanès

SERILE cu poezie și prieteni [NITS amb poesia i amics]. Cluj: Editorial Limes, 2015 (antologia de poetes europeus). Selecció i traducció de Mircea Opriță
Italià

Il viandante alla deriva / El caminant a la deriva. Venafro: Edizioni Eva, 2014. (Edició bilingüe català-italià. Traducció de Carlos Vitale i Amerigo Iannacone
Romanès

Arca, revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică (Arad), núm. 7-8-9, 2013. Sel·lecció i traducció de poemes d’Asuntos Interiores a càrrec de Mircea Opriță
DIGITAL
Anglès
Diversos poemes a la revista digital Sahitto (Bangladesh, 2019).